Macbook Air 13.3inch Core i5 1.1GHz 16GB 1TB (Early 2020)

Thương hiệu: Apple
SKU: MBA-16G-1TB-SG
-7% 39,990,000₫ 43,000,000₫
Màu sắc:

Sản phẩm gợi ý

 Macbook Air 13.3inch Core i5 1.1GHz 16GB 1TB (Early 2020)
 Macbook Air 13.3inch Core i5 1.1GHz 16GB 1TB (Early 2020)
 Macbook Air 13.3inch Core i5 1.1GHz 16GB 1TB (Early 2020)
 Macbook Air 13.3inch Core i5 1.1GHz 16GB 1TB (Early 2020)
 Macbook Air 13.3inch Core i5 1.1GHz 16GB 1TB (Early 2020)
 Macbook Air 13.3inch Core i5 1.1GHz 16GB 1TB (Early 2020)