Cục sạc siêu nhỏ SlimQ GaN 65W

Thương hiệu: SlimQ
SKU: SlimQ GaN
Bảo hành: 12 tháng
1,290,000₫

Sản phẩm gợi ý

 Cục sạc siêu nhỏ SlimQ GaN 65W
 Cục sạc siêu nhỏ SlimQ GaN 65W
 Cục sạc siêu nhỏ SlimQ GaN 65W
 Cục sạc siêu nhỏ SlimQ GaN 65W
 Cục sạc siêu nhỏ SlimQ GaN 65W
 Cục sạc siêu nhỏ SlimQ GaN 65W
 Cục sạc siêu nhỏ SlimQ GaN 65W
 Cục sạc siêu nhỏ SlimQ GaN 65W
 Cục sạc siêu nhỏ SlimQ GaN 65W
 Cục sạc siêu nhỏ SlimQ GaN 65W

Sản phẩm đã xem