Cho thuê màn hình Samsung The Space LS32R750UEEXXV 32 inch Ultra HD 4K 60Hz

Thương hiệu: Samsung
SKU: SS4K-32-1D-RENTAL
250,000₫
Số ngày thuê:

Sản phẩm gợi ý

 Cho thuê màn hình Samsung The Space LS32R750UEEXXV 32 inch Ultra HD 4K 60Hz
 Cho thuê màn hình Samsung The Space LS32R750UEEXXV 32 inch Ultra HD 4K 60Hz
 Cho thuê màn hình Samsung The Space LS32R750UEEXXV 32 inch Ultra HD 4K 60Hz
 Cho thuê màn hình Samsung The Space LS32R750UEEXXV 32 inch Ultra HD 4K 60Hz
 Cho thuê màn hình Samsung The Space LS32R750UEEXXV 32 inch Ultra HD 4K 60Hz
 Cho thuê màn hình Samsung The Space LS32R750UEEXXV 32 inch Ultra HD 4K 60Hz
 Cho thuê màn hình Samsung The Space LS32R750UEEXXV 32 inch Ultra HD 4K 60Hz
 Cho thuê màn hình Samsung The Space LS32R750UEEXXV 32 inch Ultra HD 4K 60Hz
 Cho thuê màn hình Samsung The Space LS32R750UEEXXV 32 inch Ultra HD 4K 60Hz