ADV. M5-TWS World's First 3D-printed High Fidelity True Wireless Earbuds

Thương hiệu: ADV.
SKU: ADVM5TWS-RED
UPC: 045934097580
Bảo hành: 12 tháng
5,500,000₫
 ADV. M5-TWS World's First 3D-printed High Fidelity True Wireless Earbuds
 ADV. M5-TWS World's First 3D-printed High Fidelity True Wireless Earbuds
 ADV. M5-TWS World's First 3D-printed High Fidelity True Wireless Earbuds
 ADV. M5-TWS World's First 3D-printed High Fidelity True Wireless Earbuds
 ADV. M5-TWS World's First 3D-printed High Fidelity True Wireless Earbuds
 ADV. M5-TWS World's First 3D-printed High Fidelity True Wireless Earbuds
 ADV. M5-TWS World's First 3D-printed High Fidelity True Wireless Earbuds
 ADV. M5-TWS World's First 3D-printed High Fidelity True Wireless Earbuds
 ADV. M5-TWS World's First 3D-printed High Fidelity True Wireless Earbuds
 ADV. M5-TWS World's First 3D-printed High Fidelity True Wireless Earbuds