Chương trình Thu Cũ - Đổi Mới

Thu Cũ - Đổi Mới (Trade In) là một hình thức kinh doanh đã có từ lâu, khách hàng sẽ mang những món Đồ Cũ đến cửa hàng và đổi bù thêm tiền để lấy những món đồ mới mới ( đôi lúc bạn dư tiền mang về đấy :-) )

Gió Biển hỗ trợ Thu Cũ - Đổi Mới cho đồ công nghệ - điện thoại - máy tính bảng - máy tính - Macbook với các bước rất đơn giản

  1. Khách hàng gửi mô tả +  hình ảnh sản phẩm để được định giá sơ bộ
  2. Gió biển sẽ định giá sơ bộ theo mô tả và thông báo cho khách hàng
  3. Khách hàng mang sản phẩm qua cửa hàng để định giá thực tế
  4. Gió biển sẽ kiểm tra lại sản phẩm và thẩm định lần cuối
  5. Gió biển sẽ mua lại sản phẩm
  6. Hoặc khách hàng sẽ bù tiền để lấy sản phẩm khác

 

Sản phẩm đã xem